Jak použít hasicí přístroj

Pokud zpozorujete požár vezmeme hasicí přístroj z držáku a přineseme ho do blízkosti požáru. Pozor - dbejte vlastní bezpečnosti. K požáru přistupujeme "po větru", nebo od dveří, abychom měli možnost rychlého opuštění prostoru v případě že se nám nepodaří požár uhasit. Nebo pokud dojde k zadýmení prostoru. Vždy pamatujte na svoji bezpečnost.

Použití hasicího přístroje

Postupujeme dle obrázků na štítku daného přístroje, většinou následovně:
Hasicí přístroj uchopíme do ruky, vstrčíme prst do otvoru zajišťovacího kolíku a tento trhnutím odstraníme – dojde k odjištění páky ventilu a přístroj je připraven k použití.
V případě hasicích přístrojů s tlakovou patronou uvnitř – uvedeno na etiketě – po vytržení zajišťovacího koliku narazíme rukou na vyznačený úderník a vyčkáme 5s pro kvalitní natlakování nádoby.
Jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu a v druhé ruce držíme hadici, je-li jí přístroj vybaven. Pokud jí není vybaven druhou rukou uchopíme přístroj za dno. Stiskneme páku ventilu, proud hasiva začne ihned stříkat velkým tlakem ven. Tento proud směřujeme do ohniska požáru a snažíme se hasicí látkou pokrýt celý hořící předmět.

Na co si dát pozor?

  • Nikdy přístroj neobracíme dnem vzhůru, éra těchto přístrojů je pryč! Přístroje mají stoupací trubku a jsou funkční do náklonu max 30 stupňů
  • Používejte hasicí přístroje na třídy požáru, pro které jsou určené
  • Pokud si nejste jisti postupujte přesně podle obrázků na hasicím přístroji
  • I po krátkém použití hasicího přístroje je nutné zajistit kontrolu hasicího přístroje u odborné firmy

A rada na závěr

Postupujte podle pokynů na hasicím přístroji. Dodržujte bezpečnou vzdálenost. Mějte vždy únikovou cestu. Nejdůležitější je Vaše bezpečnost.

Další díly seriálu "o hasicích přístojích"

Práškové hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj

Nabízíme kvalitní přáškové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Prodáváme vodní hasicí přístroje české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Sněhové hasicí přístroje

sněhové hasicí přístroje

Nabízíme prodej sněhových hasicích přístrojů české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Pěnové hasicí přístroje

Pěnový hasicí přístroj

Prodáváme pěnové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Jste zde: Home Úvod Aktuality a novinky Díl 10 - Jak používat hasicí přístroj