Vodní hasicí přístroje - ochrání nás voda? (díl 4)

vodní hasicí přístroje

Asi nejznámější hasicí přístroje jsou právě vodní. Hasicí látkou je voda. Ta obsahuje příměsi chránící proti zamrznutí. Vodní hasicí přístroje mají nejnižší účinnost, ale pro hašení běžných pevných látek jsou naprosto dostačující.

Hasebním účinkem vody je především ochlazování, neboli chladící efekt. Voda sloužila k hašení již od pradávna. V současné době má však jednu velou nevýhodu. Je elektricky vodivá, takže nemůže být použita k hašení prostor u nichž není vypnutá elektřina.

Co tedy mužeme hasit vodními hasičáky?

  • Pevné hořlavé látky jako jsou papír, dřevo, textil, uhlí, guma a další. Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.
  • Hořlavé kapaliny, které jsou rozpustné ve vodě. Jedná se především o alkoholy a ketony.

Vodní hasicí přístroje nedoporučujeme použít na:

  • Hořlavé kapaliny, které se nemísí s vodou jako jsou  benzín, nafta, oleje, líh, ředidlo a další. K jejich uhašení je zapotřebí velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé vodou neuhasíme vůbec.  Příkladem je benzín, který na vodě plave a dál hoří.
  • hořlavé plyny - uhasit plamen hořícího plynu vodou, který uniká pod tlakem je více než obtížné.
  • cené materiály - například archivy. Zde vzniká velké nebezpečí poškození promáčením.

Vodní hasičáky NESMÍ být použity

  • K hašení elektrických zařízení pod napětím a v jejich těsné blízkosti
  • K hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů. - Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou dochází k velmi nebezpečné reakci. Ta může být provázena vznikem jedovatých a nebezpečných plynů.
  • K hašení látek prudce reagujících s vodou - například kyseliny
  • K hašení rostliných a živočišných tuků a olejů - podívejte se na následující video, kde jasně uvidíte co by se stalo!

Chcete vodní hasicí přístroj?

Můžeme Vám nabídnout třeba tento.

Vodní hasicí přístroj - 9 Vb ReAl ST/EN3   
       Vodní hasicí přístroj - 9 Vb ReAl ST/EN3 typ:  9 Vb ReAl ST/EN3
rozměry (výška / průměr):  614 / 182 mm
hmotnost:  19 kg
hasivo:  9 l - potamix9
výtlačný plyn:  dusík
teplotní rozsah:  - 20 až +60°C
minimální čas činnosti:  12 s
cena: od 850 Kč
použití: truhlárny, seníky, archivy, spisovny, sklady textilií atd.

Závěrem

Dnes jsme se dozvěděli něco více o vodních hasicích přístrojích. Na co se smějí používat a a na co zase ne. Příště si podrobněji rozebereme práškové hasicí přístroje.

Další díly seriálu "o hasicích přístojích"

 

Práškové hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj

Nabízíme kvalitní přáškové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Prodáváme vodní hasicí přístroje české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Sněhové hasicí přístroje

sněhové hasicí přístroje

Nabízíme prodej sněhových hasicích přístrojů české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Pěnové hasicí přístroje

Pěnový hasicí přístroj

Prodáváme pěnové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Jste zde: Home Úvod Aktuality a novinky Díl 4 - vodní hasicí přístroje