Jak použít hasicí přístroj

Pokud zpozorujete požár vezmeme hasicí přístroj z držáku a přineseme ho do blízkosti požáru. Pozor - dbejte vlastní bezpečnosti. K požáru přistupujeme "po větru", nebo od dveří, abychom měli možnost rychlého opuštění prostoru v případě že se nám nepodaří požár uhasit. Nebo pokud dojde k zadýmení prostoru. Vždy pamatujte na svoji bezpečnost.

Použití hasicího přístroje

Postupujeme dle obrázků na štítku daného přístroje, většinou následovně:
Hasicí přístroj uchopíme do ruky, vstrčíme prst do otvoru zajišťovacího kolíku a tento trhnutím odstraníme – dojde k odjištění páky ventilu a přístroj je připraven k použití.
V případě hasicích přístrojů s tlakovou patronou uvnitř – uvedeno na etiketě – po vytržení zajišťovacího koliku narazíme rukou na vyznačený úderník a vyčkáme 5s pro kvalitní natlakování nádoby.
Jednou rukou držíme přístroj za ventil tak, aby bylo možné stisknout horní ovládací páku ventilu a v druhé ruce držíme hadici, je-li jí přístroj vybaven. Pokud jí není vybaven druhou rukou uchopíme přístroj za dno. Stiskneme páku ventilu, proud hasiva začne ihned stříkat velkým tlakem ven. Tento proud směřujeme do ohniska požáru a snažíme se hasicí látkou pokrýt celý hořící předmět.

Na co si dát pozor?

  • Nikdy přístroj neobracíme dnem vzhůru, éra těchto přístrojů je pryč! Přístroje mají stoupací trubku a jsou funkční do náklonu max 30 stupňů
  • Používejte hasicí přístroje na třídy požáru, pro které jsou určené
  • Pokud si nejste jisti postupujte přesně podle obrázků na hasicím přístroji
  • I po krátkém použití hasicího přístroje je nutné zajistit kontrolu hasicího přístroje u odborné firmy

A rada na závěr

Postupujte podle pokynů na hasicím přístroji. Dodržujte bezpečnou vzdálenost. Mějte vždy únikovou cestu. Nejdůležitější je Vaše bezpečnost.

Další díly seriálu "o hasicích přístojích"

Jak vybrat ten správný hasicí přístroj

co-je-to-hasicak

Problém jaký hasicí přístroj si pořídit většinou řešíme u menších staveb, které nemusejí být vybaveny hasicím přístrojem podle zákonna. V ostatních případech by problrmatiku jaký hasicí přístroj, měla řešit projektová dokumentace.

Jaký hasicí přístroj si mám tedy pořídit?

Odpověď není jednoduchá a už vůbec ne univerzální pro všechny prostory. Ale povíme si jak správně postupovat a na co se především zaměřit. Takže začneme.

  1. Jaký materiál převažuje v prostoru kam hasicí přístroj zamýšlíte? - Toto je zásadní pro správný výběr hasicího přístroje
  2. O jaký se jedná prostor? - Lze zde větrat, nebo je uzavřený, jaká mohou vzniknout škody při hašení.
  3. Znáte hašební účinky jednotlivých typů hasicích přístrojů? - jednotlivým typům (vodní, práškový, pěnový, sněhový, halonový) jsme se věnovali v našem seriálu. Prostudujte si jednotlivé typy důkladně

Na základě výše uvedených otázek získáme potřebné informace ke zvolení vhodného hasicího přístroje. Budeme vědět jaký typ látky budeme hasit a dle toho zvolíme vhodné hasivo i s ohledem na daný prostor.

A co ještě potřebuji vědět?

Důležitá je velikost hasicího přístroje, počet hasicích přístrojů a jejich umístění. Nejhorší je hasicí přístroj v zamčené skříni. Ale o tom si povíme více v samostatném článku.
Takže pokud vám neurčuje projekt množství hasiva, zvolte velikost hasicího přístroje dle velikosti prostoru. Berte také v úvahu snadnou manipulaci s přístrojem, takže můžete klidně použít dva menší.

Cena hasicího přístroje

Tak tady pozor. Pokud budete porovnávat více cenových nabídek, musí být srovnatelné. Typ hasiva, množství hasiva, příslušenství, roční kontrola atd... Při výběru se neorientujte pouze cenou, jde především o bezpečí a tak je vhodné volit ověřené výrobce. Ne žádný "čínský šmejd". Můžeme vám doporučit např. kvalitního českého výrobce Albeco jejichž výrobky vám rádi nabídneme.

A rada na závěr

Pokud si nejste 100% jisti, rádi vám s výběrem hasicího přístroje poradíme. Tady jde především o bezpečnost vaši a vašich blízkých. Všechny námi nabízené hasicí přístroje odpovídají českým předpisům, jsou atestovány a je na ně poskytována zákonné záruka. Samozřejmostí tě kompletní servis a revize.

Chci poradit s výběrem hasicího přístroje

Další díly seriálu "o hasicích přístojích"

Halonové hasicí přístroje

halonovy-hasici-pristroj

U halonových hasicích přístrojů jsou hasivem speciální plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt.

Číst dál...

Sněhové hasicí přístroje

snehovy-hasici-pristroj

Sněhové hasicí přístroje vyvíjí bohatou pěnu tvořenou. Hasivem je kysličník uhličitý. Hasivo má velmi nízkou teplotu u ústí hubice. Až -78°C. Takže je zapotřebí zvýšené opatrnosti aby nedošlo k omrzlinám.

Číst dál...

Pěnové hasicí přístroje (díl 6)

penovy-hasici-pristroj

Pěnové hasicí přístroje obsahuji kromě vody také speciální pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku. Pěnový hasicí přístroj pracuje na principu dusivého efektu.

Číst dál...

Práškové hasicí přístroje (díl 5)

práškový hasicí přístroj

Práškové hasicí přístroje se nejčastěji používají v obytných a skladových budovách. Velmi často se s nimi také setkáme v průmyslu, zemědělství, stavebnictví, ale třeba také ve školách.

Číst dál...

Práškové hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj

Nabízíme kvalitní přáškové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Prodáváme vodní hasicí přístroje české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Sněhové hasicí přístroje

sněhové hasicí přístroje

Nabízíme prodej sněhových hasicích přístrojů české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Pěnové hasicí přístroje

Pěnový hasicí přístroj

Prodáváme pěnové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Jste zde: Home Úvod Aktuality a novinky