Protipožární nátěry

Požární odolnost patří mezi základní užitné parametry každé stavby. Kvalitní požárně-bezpečnostní opatření, mezi něž se řadí právě protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm.
Jednoduše řečeno protipožární nátěry slouží ke zvýšení požární odolnosti dřevěných a kovových konstrukcí.

Rozeznáváme dva typy protipožárních nátěrů

  • Protipožární nátěry na kovové konstrukce
  • Protipožární nátěry na dřevěné konstrukce

Jak fungují protipožární nátěry?

Většina dnešních protipožárních nátěrů je na intumescentní bázi. Podstatou působení intumescentních nátěrů je chemická reakce, kterou vyvolává vyšší teplota při požáru. Vlivem této vysoké teploty na dřevní hmotu dochází k dehydrataci, neboli vysušování dřeva. Dřevní hmota odhořívá  a uhelnatí, čímž dochází k omezení přístupu vzduchu a zpomalení procesu hoření. Vlivem nadouvadla (obsahují látky s vyšším obsahem dusíku, např. melanin, glycin, močovina atp.) se vytvoří izolační vrstva nehořlavé pěny. Způsob a rychlost vypěnění, struktura a výška pěny a ostatní parametry ovlivňují účinnost protipožárního nátěru.

Ilustrační fotografie protipožárních nátěrů

Protipožární nátěr dřevěné konstrukceProtipožární nátěr ocelové konstrukce


Nabízíme

Protipožární nátěry kovových konstrukcí - Promapaint(R) pro odolnost R15 až R30 dle ČSN EN 13 501-2.2.)
Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí - protipožární nátěr Promadur(R) pro snížení stupně hořlavosti B (dle ČSN 730862, nesnadno hořlavé)

Práškové hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj

Nabízíme kvalitní přáškové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Prodáváme vodní hasicí přístroje české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Sněhové hasicí přístroje

sněhové hasicí přístroje

Nabízíme prodej sněhových hasicích přístrojů české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Pěnové hasicí přístroje

Pěnový hasicí přístroj

Prodáváme pěnové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Jste zde: Home Služby Protipožární nátěry