Požární klapky

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 - §6 , §7 a §10 – ukládá majitelům objektů provádět nejméně jedenkrát ročně kontrolu provozuschopnosti požárních klapek. Součástí revize je protokol o kontrole provozuschopnosti požární klapky.
Provádíme revize a opravy požárních klapek a protipožárních stěnových uzávěrů fy Mandík a.s. a fy Trox. Naši technici jsou pravidelně školeni.

protipozarni-klapky

Kontroly požárních klapek

Každá požární klapka musí být před svým uvedením do provozu otestována funkční zkouškou, kterou se zajistí jak její funkčnost, tak i protipožární izolace od dělící konstrukce. Jak již bylo výše uvedeno, je nutné podle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 §7 a §8 provádět pravidelné kontroly požárních klapek a to minimálně 1x ročně, pokud výrobce či projektová dokumentace neurčí kontroly častěji.

Další velmi důležitou věcí, kterou musí provozovatel zajistit je provozní dokumentace - kniha požárních klapek. Do této knihy je zapotřebí zapisovat veškeré úkony, které byly na požární klapce provedeny. Jedná se zejména o funkční zkoušku, pravidelné kontroly, opravy a případné výměny. Součástí provozní dokumentace je průvodní dokumentace výrobce - návody, prohlášení o shodě, certifikace, rozměrové výkresy a další.

Nabízíme tyto služby

  • funkční zkoušky požárních klapek
  • pravidelné kontroly požárních klapek dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
  • zřízení průvodní dokumentace požárních klapek
  • opravy požárních klapek

Co je to požární klapka?

Požární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Klapka jako požární uzávěr, který brání šíření plamenů a těsní proti průniku dýmu. Je vyrobená z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.

Požární klapky dělíme:

  • dle typu uzavíracího impulsu na požární klapky mechanické, elektrické, teplotní
  • dle tvaru VZT potrubí na požární klapky kruhové a obdélníkové
  • dle materiálu
  • dle požární odolnosti

Práškové hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj

Nabízíme kvalitní přáškové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Prodáváme vodní hasicí přístroje české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Sněhové hasicí přístroje

sněhové hasicí přístroje

Nabízíme prodej sněhových hasicích přístrojů české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Pěnové hasicí přístroje

Pěnový hasicí přístroj

Prodáváme pěnové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Jste zde: Home Služby Protipožární klapky