Hasicí přístroje

Zde Vám přinášíme podrobné informace o hasicích přístrojích. Co to jsou hasicí přístroje, jak je dělíme, jak je používáme a mnoho dalších užitečných informací včetně toho, jaké povinnosti máte ze zákona jakožto majitelé a provozovatelé hasicích přístrojů. Ale začneme pěkně od začátku.

Co je to hasicí přístroj?

praskove-hasici-pristrojeObecně lze říci, že hasicí přístroj často také nazývaný lidově "hasičák" je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo se samočinně vytlačuje z nádoby trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo tlakem vyvinutým chemickou reakcí. Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, to znamená pro prvotní protipožární zásah, prováděný uživateli objektu.

Odborná literatura hovoří takto:
"Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Sloužící především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje".


Jak a podle čeho rozdělujeme hasicí přístroje?

První hledisko, podle kterého dělíme hasicí přístroje, je takzvané "hasivo", neboli médium, kterým je tlaková nádoba hasicího přístroje naplněna. Dle druhu hasiva rozdělujeme následující typy hasicích přístrojů:

Dalším hlediskem, podle kterého můžeme hasicí přístroje dělit, je jejich velikost. Podle velikosti rozlišujeme tři typy hasicích přístrojů:

  • Ruční hasicí přístroje - jsou ručně přenosné s hmotností náplně asi do 10 kg a dobou činnosti nejvýše 60 s.
  • Pojízdné hasicí přístroje
  • Přívěsné hasicí přístroje

Poslední dva typy hasicích přístrojů, tj. pojízdné a přívěsné, mají větší obsah hasicí látky a jsou umístěny na podvozku (nejčastěji dvoukolovém).

hasici-pristrojeDalším kritériem, podle kterého lze dělit hasicí přístroje, je druh hořlavé látky, které se dělí do takzvaných tříd požáru.

  • Třída A - pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje
  • Třída Bhořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje
  • Třída Cplyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje
  • Třída Dlehké alkalické kovy – hasí se speciálními prášky
  • Třída F jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních – hasí se speciálním hasivem

Práškové hasicí přístroje

Práškový hasicí přístroj

Nabízíme kvalitní přáškové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Prodáváme vodní hasicí přístroje české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Sněhové hasicí přístroje

sněhové hasicí přístroje

Nabízíme prodej sněhových hasicích přístrojů české výroby. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Pěnové hasicí přístroje

Pěnový hasicí přístroj

Prodáváme pěnové hasicí přístroje od českého výrobce. Samozřejmostí je servis, údržba a revize hasicích přístrojů.

Jste zde: Home Hasicí přístroje